o nama

Advokatska kancelarija Beograd

 • Teodora Veljović, advokatski pripravnik
  Teodora Veljović, advokatski pripravnik

  Teodora Veljović je otpočela sa obavljanjem pripravničkog staža u advokatskoj kancelariji advokata Katarine S. Božović u oktobru 2022. godine.

  Teodora je rođena 1997. godine u Beogradu. Završila je Gimnaziju u Obrenovcu 2016. godine, a  iste godine upisuje studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija pokazuje naročito interesovanje prema oblasti krivičnog, prekršajnog i porodičnog prava.

  Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine.

  Član je Advokatske komore Beograda od 2022. godine.

   

 • Nebojša Milovanović
  Nebojša Milovanović

  Diplomirani pravnik

  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Poseduje višegodišnje iskustvo u pravnim poslovima u oblasti radnog, poreskog i privrednog prava, kao i u oblasti prava intelektualne svojine.

  Email: [email protected]

 • "Ignorantia iuris nocet (Nepoznavanje prava škodi)."

 • “Pacta sunt servanda (Ugovor je zakon za stranke).”

 • “Neminem laedere (Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome).”

 • “Dies interpellat pro homine (Rok opominje umesto čoveka).”

Saznajte koje sve pravne usluge pružamo