o nama

Advokatska kancelarija Beograd

 • Katarina S. Božović
  Katarina S. Božović

  Osnivač kancelarije je advokat Katarina S. Božović.

  Rođena je u Prijepolju, gde je 2011. godine završila Prijepoljsku Gimnaziju. Iste godine upisuje studije prava na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu. Tokom studija pokazuje naročito interesovanje prema oblasti porodičnog, radnog i korporativnog prava.
  Nakon diplomiranja, obavlja pripravnički staž u advokatskoj kancelariji „Gotovac“ u trajanju od dve godine. Nakon položenog pravosudnog i advokatskog ispita, Katarina osniva svoju advokatsku kancelariju, u kojoj zajedno sa saradnicima klijentima pruža celovitu pravnu uslugu.

  Član je Advokatske komore Beograda od 2016. godine.

  Email: [email protected]

 • Nebojša Milovanović
  Nebojša Milovanović

  Diplomirani pravnik

  Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Poseduje višegodišnje iskustvo u pravnim poslovima u oblasti radnog, poreskog i privrednog prava, kao i u oblasti prava intelektualne svojine.

  Email: [email protected]

 • "Ignorantia iuris nocet (Nepoznavanje prava škodi)."

 • “Pacta sunt servanda (Ugovor je zakon za stranke).”

 • “Neminem laedere (Zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome).”

 • “Dies interpellat pro homine (Rok opominje umesto čoveka).”

Saznajte koje sve pravne usluge pružamo