Zaštita prava potrošača

Svako od nas je bar jednom došao u  dilemu da li i na koji način može ostvariti prava kao potrošač. Najčešći razlog zbog kog se javljaju te dileme je neinformisanost, kako potrošača, tako i [...]