UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

Bez sumnje, jedna od važnijih stvari u životu svakoga od nas jeste rešavanje stambenog pitanja, odnosno kupovina stana. Upravo imajući u vidu značaj istog, mišljenja smo da je važno biti upoznat [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

GUBITAK PRAVA IZ OSIGURANJA

Kada govorimo o saobraćajnim nezgodama, usko povezan pojam sa istima jesu naknada štete i obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Upravo polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti kod nekih [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA, ODNOSNO BIVŠEG SUPRUŽNIKA PO PRESTANKU BRAKA

Iako je najčešći i najpoznatiji oblik izdržavanja ono koje podrazumeva izdržavanje dece po prestanku bračne zajednice, još jedan vid izdržavanja predstavlja i izdržavanje kako bračnog druga, tako [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

U praksi se dešava da određeno lice bude lišeno slobode ili čak osuđeno, a da se kasnije ispostavi da je to bilo neosnovano i lica budu puštena na slobodu. Nastalu neprijatnu situaciju donekle [...]

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete predstavlja oblast prava kojom se naša kancelarija pretežno bavi. Najčešće se zastupanje u postupcima naknade štete odnosi na naknadu štete usled pretprljenog oštećenja nekog [...]

Uslovni otpust

Institut uslovnog otpusta vezuje se za izvršenje kazne lišenja slobode i jedan je od interesantnijih i značajnijih instituta našeg krivičnog zakonodavstva. Cilj koji se želi postići primenom [...]

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Javni tužilac i okrivljeni, na inicijativu jedne ili druge strane, mogu da zaključe sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum, osim priznanja krivičnog dela, podrazumeva da se okrivljeni i [...]

Ugovor o delu

Verovatno ste već bili u situaciji da angažujete neko lice za izvođenje radova, opravku stvari ili pak izradu određenog umetničkog dela. Ukoliko vam nisu bile potrebne informacije koje ćete [...]

Susedsko pravo- pravo na zaštitu od imisija

Jedno od osnovnih načela Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa je da vlasnik ostvaruje pravo svojine u skladu sa prirodom i namenom stvari, što bi značilo da je zabranjeno vršenje prava [...]

Rad na crno- kako se zaštititi

Jedan od problema današnjice je sve češća pojava tzv. rada na crno, odnosno situacije u kojoj poslodavac izbegava da izvrši svoje obaveze koje proističu iz ugovora o radu (porezi, doprinosi, [...]