Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

eSalter- elektronsko podnošenje zahteva katastru

Počev od  04.11.2023. godine, građani dokumentaciju i zahteve katastru podnose isključivo online, preko takozvanih profesionalnih korisnika – advokata i geodetskih organizacija. Advokati [...]

UDES U INOSTRANSTVU- NAKNADA ŠTETE

Neretko se dešava da nam se obraćaju klijenti radi zastupanja u postupku naknade štete pred inostranim osiguravajućim društvom. U takvim situacijama, prvenstveno je važno pažljivo analizirati  [...]

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI

Bez sumnje, jedna od važnijih stvari u životu svakoga od nas jeste rešavanje stambenog pitanja, odnosno kupovina stana. Upravo imajući u vidu značaj istog, mišljenja smo da je važno biti upoznat [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

GUBITAK PRAVA IZ OSIGURANJA

Kada govorimo o saobraćajnim nezgodama, usko povezan pojam sa istima jesu naknada štete i obavezno osiguranje od autoodgovornosti. Upravo polisa obaveznog osiguranja od autoodgovornosti kod nekih [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA, ODNOSNO BIVŠEG SUPRUŽNIKA PO PRESTANKU BRAKA

Iako je najčešći i najpoznatiji oblik izdržavanja ono koje podrazumeva izdržavanje dece po prestanku bračne zajednice, još jedan vid izdržavanja predstavlja i izdržavanje kako bračnog druga, tako [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode

U praksi se dešava da određeno lice bude lišeno slobode ili čak osuđeno, a da se kasnije ispostavi da je to bilo neosnovano i lica budu puštena na slobodu. Nastalu neprijatnu situaciju donekle [...]

Naknada štete zbog smrti bliskog lica

Naknada štete predstavlja oblast prava kojom se naša kancelarija pretežno bavi. Najčešće se zastupanje u postupcima naknade štete odnosi na naknadu štete usled pretprljenog oštećenja nekog [...]

Uslovni otpust

Institut uslovnog otpusta vezuje se za izvršenje kazne lišenja slobode i jedan je od interesantnijih i značajnijih instituta našeg krivičnog zakonodavstva. Cilj koji se želi postići primenom [...]

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Javni tužilac i okrivljeni, na inicijativu jedne ili druge strane, mogu da zaključe sporazum o priznanju krivičnog dela. Sporazum, osim priznanja krivičnog dela, podrazumeva da se okrivljeni i [...]

Ugovor o delu

Verovatno ste već bili u situaciji da angažujete neko lice za izvođenje radova, opravku stvari ili pak izradu određenog umetničkog dela. Ukoliko vam nisu bile potrebne informacije koje ćete [...]