Susedsko pravo- pravo na zaštitu od imisija

 u kategoriji Uncategorized @bs

Jedno od osnovnih načela Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa je da vlasnik ostvaruje pravo svojine u skladu sa prirodom i namenom stvari, što bi značilo da je zabranjeno vršenje prava svojine protivno cilju zbog koga je zakonom ustanovljeno ili priznato. Susedsko pravo u tom smislu predstavlja skup normi kojima je uređen odnos vlasnika bliskih (susednih) nepokretnosti, čije je korišćenje uzajamno zavisno zbog toga što se međusobno graniče ili se prema mesnim običajima smatraju susednim.

Vlasnik nepokretnosti odgovara za imisije koje sa nje potiču. On je dužan da se pri korišćenju nepokretnosti uzdržava od radnji i da otklanja uzroke koji potiču od njegove nepokretnosti (prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote, čađi, buke, otpadnih voda i sl.) preko mere koja je uobičajena. Vlasnik nepokretnosti se ne može njom koristiti tako da sa te nepokretnosti na tuđu dospevaju imisije ako su: prekomerne, izazivaju znatniju štetu ili su nedopuštene na osnovu posebnog zakona. U tom slučaju vlasnik nepokretnosti koja je izložena imisijama je ovlašćen da zahteva naknadu prouzrokovane štete, otklanjanje uzroka i da ubuduće ne osobađa prekomerne imisije.

Ukoliko prekomerne imisije potiču od delatnosti za koju je izdata dozvola nadležnog organa, vlasnik nepokretnosti izložene imisijama nema pravo da zahteva propuštanja obavljanja te delatnosti, već naknadu štete i preduzimanje odgovarajućih mera da se ubuduće spreče ili smanje prekomerne imisije.

U zaštiti od imisija lica se najčešće služe negatornom tužbom kojom se može tražiti činidba, a koji zahtev bi bio usmeren na otklanjanje izvora štetnih uticaja prema vlasniku nepokrenosti ili se tužbom može tražiti nečinjenje (trpljenje) odnosno uzdržavanje od određenih prava koje ima vlasnik nepokretnosti. Uz negatornu tužbu može se podneti zahtev za naknadu štete ukoliko je uznemiravanjem svojine nastala i šteta krivicom tuženog.

Nije dozvoljeno da se sa svoje nepokretnosti prodire na susedno zemljište gradeći građevine ili sadeći stabla. Vlasnik nepokretnosti ovlašćen je da pređe na susedno zemljište s ciljem vraćanja odbegle zivotinje ili branja plodova sa njegove voćke. Takođe, ovlašćen je da prilikom izvođenja građevinskih radova koristi delove susednog zemljišta (izuzeci).

Ako se nalazite u situaciji da trpite prekomerne imisije, dobro je znati da postoje mehanizmi zaštite kako u sprečavanju i otklanjanju uzroka tako i u naknadi prouzrokovane štete. Ono što je kod ovih tužbi bitno je da tužbenim zahtevom bude tačno i precizno navedeno koje to radnje je tuženi dužan da preduzme. S tim u vezi, savetujemo da uz pomoć advokata sastavite petitum tužbe, a poželjno je da vas isti zastupa tokom postupka. U slučaju da su vam potrebne dodatne informacije, budite slobodni da nas kontaktirate putem kontakt telefona ili e-maila.

Advokat Katarina S. Božović