Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Osporavanje i utvrđivanje očinstva-postupak i dokazivanje

Međunarodno pravo prepoznaje decu kao posebno osetljivu i specifičnu kategoriju za čiju zaštitu predviđa dodatne mehanizme, te su tako i u vezi ove teme interesi deteta stavljeni ispred interesa [...]