Povreda ugleda i časti kroz medije i društvene mreže

Osnovna uloga medija sastoji se u tome da građani budu istinito, potpuno i blagovremeno obavešteni o pitanjima od javnog značaja, pri čemu je način na koji to čine praćen ograničenjima u pogledu [...]

Osnivanje firme

Osnivanje firme u Republici Srbiji predstavlja postupak koji se vodi pred Agencijom za privedne registre, sa sedištem u Beogradu i svojim organizacionim jedinicama u Beogradu-Rakovica, Novom [...]