UDES U INOSTRANSTVU- NAKNADA ŠTETE

 u kategoriji Uncategorized @bs

Neretko se dešava da nam se obraćaju klijenti radi zastupanja u postupku naknade štete pred inostranim osiguravajućim društvom.

U takvim situacijama, prvenstveno je važno pažljivo analizirati  uviđajnu, medicinsku i ostalu dokumentaciju sa lica mesta, te utvrditi da li je potrebno nešto od dokumenata prevesti na naš jezik ili dokumenta na našem jeziku prevesti na jezik kojim se služi nadležno osiguravajuće društvo u inostranstvu.

Kod udesa koji se dogode u stranoj državi veoma je važno pravilno odrediti koje je inostrano osiguravajuće društvo nadležno za rešavanje odštetnog zahteva.

Kada tu činjenicu nesporno utvrdimo, elektronskim putem podnosimo odštetni zahtev sa pratećom dokumentacijom (lična dokumentacija oštećenih, izveštaj policije, zapisnik o oštećenju, medicinska dokumentacija, zapisnik o oštećenju na vozilu, procena materijalne štete…)

Rokovi za donošenje odluke se razlikuju od države do države, s obzirom na to da u svakoj važe različiti propisi.

Takođe, mora se uzeti u obzir da nekada pojedina osiguranja zahtevaju dostavu originalne dokumentacije, pa sama komunikacija sa osiguranjem koje se nalazi u inostranstvu može trajati nešto duže od uobičajene kada se udes desi u našoj državi.

Takođe, važno je znati da naročito kada je u pitanju naknada nematerijalne štete (za pretrpljene povrede) iznosi itekako varijaju zavisno od države u kojoj se nalazi odgovorno osiguranje. Tako, primera radi, u Nemačkoj se dosuđuju visoki iznosi, dok u Italiji su ti iznosi daleko niži od onih koji se u Srbiji isplaćuju od strane osiguranja za iste povrede.

Ipak, kada je reč o materijalnoj šteti na vozilu, najčešće inostrana osiguranja nemaju primedbe na procenu štete koja je izvršena u našoj državi, te tako opredeljene iznose mahom priznaju i isplaćuju u celosti.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ovom temom, budite slobodni da nas kontaktirate.

Katarina S. Božović, advokat