Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Rad od kuće- prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca

S obzirom na to da se danas svet suočava sa pandemijom Korona virusa (COVID 19), neke od država koje se suočavaju sa rastom broja obolelih, bile su prinuđene da donesu odluku o uvođenju vanrednog [...]

Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju jeste sa stanovišta naslednog prava i statusa koji uživa pri raspravljanju zaostavštine jedan od najznačajnih ugovora u našem pravu, čije zaključivanje nosi sa [...]