Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Suvlasnički odnosi

Susvojina je pravo dva ili više lica na fizički nepodeljenoj stvari čiji su delovi idealno određeni. Udeli se mogu odrediti razlomkom (½,¼,¾), ili procentualno (50%). Ako suvlasnički udeli nisu [...]