Ugovor o zakupu nepokretnosti

Često dobijamo pitanja koja se odnose na zakup nepokretnosti, ali mahom nakon same realizacije zakupa nego u cilju zaključenja ugovora o zakupu (kada se jave problemi). Razlozi zašto ugovorene [...]