Povrede u saobraćajnoj nezgodi-advokat za naknadu štete

 u kategoriji Uncategorized @bs

Na teritoriji naše države u saobraćajnim nezgodama nastrada na hiljade ljudi godišnje. Kada kažemo „stradanje“ mislimo na zadobijanje lakših telesnih povreda, teških telesnih povreda i smrt kao posledicu povređivanja u saobraćajnoj nezgodi.

Našoj advokatskoj kancelariji klijenti se najčešće obraćaju upravo radi zastupanja u postupku naknade štete od osiguranja u slučaju saobraćajne nezgode sa povređenim licima.

Naime, svaki automobil da bi se registrovao mora imati i obaveznu polisu osiguranja od autoodgovornosti. Ta polisa između ostalog pokriva i nematerijalnu štetu, odnosno štetu nastalu usled pretrpljenih povreda, u saobraćajnim nezgodama.

Tako kada dođe do nezgode u kojoj vozač, putnik ili pešak pretrpe povrede, isti nadoknađuju štetu od onog osiguranja kod kog je osigurano vozilo koje je skrivilo sudar.

Kada dođe do nezgode, savetujemo da:

  • Ukoliko ste u mogućnosti zapišete registracione oznake vozila koje Vas je udarilo;
  • Pozovete policiju da izađe na lice mesta i sačini zapisnik o uviđaju bez obzira na to što u momentu nezgode ne osećate nikakve bolove;
  • Pažljivo pogledate okolo da li postoje svedoci i uzmete kontakt bar jednog od njih.

Ovi koraci umnogome olakšavaju postupak naknade štete, a u nastavku ćemo i objasniti zbog čega.

U momentu nezgode, ukoliko je u pitanju manja materijalna šteta ili makar tako deluje (dakle, nema povređenih, već samo šteta na automobilu), učesnici najčešće odlučuju da popune Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, bez pozivanja policije, odnosno bez vršenja uviđaja. Učesnici u tom slučaju sporazumno utvrđuju ko je kriv za nezgodu, popunjavaju pomenuti izveštaj, te onaj ko nije skrivio nezgodu nadoknađuje štetu na vozilu od osiguravajuće kuće onog ko je kriv za sudar.

Međutim, u praksi, popunjavanje Evropskog izveštaja može stvoriti dvostruki problem:

  • Neretko se dešava da u postupku naknade štete pred osiguranjem lice koje je je priznalo krivicu kasnije istu osporava
  • Ukoliko se popuni Evropski izveštaj, a naknadno osetite bolove, takvu štetu osiguravajuća društva odbijaju da nadoknade (i može se nadoknaditi jedino u sudskom postupku koji može potrajati i do 3 godine).

Stoga, dešava se da naknadu štete za nematerijalnu štetu (povrede) klijenti uspeju da nadoknade tek nakon dugog sudskog postupka jer nisu pozvali policiju da vrši uviđaj. Zato savetujemo da uvek pozovete policiju da izađe na lice mesta.

Takođe, napominjemo, u slučaju da saobraćajnu nezgodu izazove neregistrovano vozilo, i u tom slučaju se nematerijalna šteta može nadoknaditi-od Udruženja osiguravača Srbije (tzv. Garantni fond).

Kada zastupamo klijente u postupku naknade štete usled zadobijenih povreda uvek tražimo nadoknadu na ime pretrpljenog bola i straha, kao i naruženosti i umanjenja opšte životne aktivnosti (koji se javljaju kod teških telesnih povreda). Uz to, ukoliko ste imali troškove lečenja (tretmani, lekovi, rehabilitacija i sl.), i taj iznos potražujemo od osiguranja, kao i iznos na ime izgubljene zarade usled nemogućnosti rada u određenom periodu.

Najčešće lake telesne povrede jesu razna istegnuća, nagnječenja, oderotine i sl., dok su teške telesne povrede prelomi.

U slučaju da u saobraćajnoj nezgodi ima poginulih lica, naša advokatska kancelarija zastupa članove uže porodice tih lica, radi naknade štete usled pretrpljenih duševnih bolova zbog smrti bliskog lica. Pored toga, potražujemo od osiguranja i troškove sahrane, podušja i crnine.

Ukoliko su Vam potrebna dodatna objašnjenja u vezi sa ovim postupkom, potrebnom dokumentacijom ili iznosima koji se uobičajeno naplaćuju od osiguravajućih društava na ime nematerijalne štete, budite slobodni da kontaktirate našu advokatsku kancelariju putem kontakt telefona ili e-maila.

Advokat Katarina S. Božović