Testament- vrste, uslovi i razbaštinjenje nužnih naslednika

Prema važećem Zakonu o nasleđivanju, testament može da sačini svako lice koje je navršilo petnaest godina života i koje je sposobno za rasuđivanje. Testament (zaveštanje) jeste najefikasniji [...]

Naplata duga-izvršni postupak

Koliko puta se desilo da ste nekome pozajmili novac, prodali robu ili izvršili uslugu, a da to niste uspeli da naplatite? U ovom tekstu ćemo pokušati da Vam objasnimo koji su najefikasniji načini [...]