Eksproprijacija nepokretnosti- postupak i određivanje visine naknade

Sigurno najaktuelnija tema prethodnih meseci je pitanje eksproprijacije. Kad, na koji način i pod kojim uslovima privatna svojina može da se ekspropriše, jesu pitanja na koja ćemo pokušati da [...]