Objavio
u kategoriji Uncategorized @bs
datuma

Veštačenje u sudskom postupku

Neretko se dešava da naši klijenti ne razumeju zbog čega se u okviru sudskog postupka angažuje sudski veštak, što je potpuno razumljivo. Tako, klijent koji je pretrpeo npr. teške telesne povrede [...]