Pretresanje stana i lica

Pretresanje je materijalno istraživanje nad licima ili stvarima, koje se preduzima u cilju pronalaženja tragova izvršenja krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak, odnosno predmeta [...]