Privremeni boravak stranaca u Srbiji

 u kategoriji Uncategorized @bs

Privremeni boravak stranaca u Srbiji jeste dozvola za boravak na teritoriji Republike Srbijekoja se izdaje stranom državljaninu.

Privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava na teritoriji Republike Srbije da boravi duže od 90 dana.

Najčešći razlozi za privremeni boravak u našoj državi jesu zapošljavanje, školovanje, studiranje, međunarodna razmena učenika ili studenata, stručne specijalizacije, spajanje porodice, lečenje, vlasništvo nad nepokretnosti.

U pogledu mogućnosti da strani državljani podnose zahteve za privremeni boravak u Srbiji, razlikujemo dva pravna režima. Prvi, državljani država potpisnica Šengenskog sporazuma, kao i državljani drugih država sa kojima Srbija ima potpisane međunarodne ugovore poput  SAD, Kanade, Australije i dr., mogu, bez bilo kakvih dodatnih uslova u vidu pribavljanja Vize, podneti zahtev za privremeni boravak.  Drugi, državljani država sa kojima Srbija ima vizni režim poput velikog broja afričkih i azijskih država, moraju prethodno pribaviti Vizu D za ulazak u Srbiji, pa tek nakon toga podneti zahtev za privremeni boravak.

Radi dobijanja privremenog boravka, stranac mora podneti zahtev Upravi za strance u okviru Policijske uprave za grad Beograd (ako je u pitanju Beograd) ili područnim policijskim upravama (za ostale gradove u Srbiji).

Uz zahtev se mora podneti odgovarajuća propratna dokumentacija, kako bi isti bio odobren. O zahtevu za privremeni boravak stranaca u Srbiji se odlučuje u zakonskom roku od 30 dana.

Privremeni boravak se inicijalno odobrava na period od najduže godinu dana i može da se produžava, više puta, na isti period, ukoliko za to postoji opravdan razlog, a koji je vezan za osnov po kom je privremeni boravak dobijen.

U slučaju da zahtev za dobijanje privremenog boravka bude odbijen, protiv istog se može izjaviti žalba u roku od 15 dana.

Napominjemo da trenutno, počev od 31.07.2021. godine, stranci koji ulaze na teritoriju Republike Srbije moraju da imaju jednu od sledećih isprava:

  • Negativan PCR test (odnosno negativan ANTIGEN FIA Rapit Test za državljane SAD-a)
  • Sertifikat o potpunoj vakcinaciji
  • Potvrdu o preležanoj bolesti COVID 19 (s tim da ne sme proći manje iod 14 dana od prvog testiranja, niti više od 6 meseci od istog),

s tim što navedena ograničenja ne važe za državljane Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske, Republike Albanije, Republike Severne Makedonije i Republike Bugarske (kada ulaze iz tih država), kao ni za državljane drugih zemalja ukoliko se na teritoriji Srbije nalaze u tranzitu (ne duže od 12 sati).

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u vezi sa podnošenjem zahteva za  privremeni boravak stranaca u Srbiji, prikupljanjem dokumentacije ili podnošenja žalbe, budite slobodni da kontaktirate našu kancelariju koja svakodnevno pruža pravnu pomoć strancima u vezi sa njihovim boravkom u Srbiji, radom ili osnivanjem firmi.

Advokat Katarina S. Božović

maloletnički zatvor